Wagi legalizowane

Legalizowana waga to w niektórych przypadkach wręcz obowiązek wynikający z przepisów prawa. Konieczność legalizacji pierwotnej oraz następnej, ponownej leży po stronie użytkownika. Dokonana po 26-04-2019 pierwotna legalizacja jest ważna przez 2 następne lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca, np. waga legalizowana z oceną zgodności dokonaną od maja do grudnia 2019 ma ważną legalizację do 30.11.2021. Okres ważności legalizacji ponownej wynosi 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana. Termin ważności określają znaki umieszczone na wadze. Wszystkie nasze wagi wyróżniają się wysoką jakością i stanowią doskonałą inwestycję. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi produktami, a także do kontaktu z nami.

Legalizowana waga - jak ją poznać?

Waga z legalizacją jest łatwa w rozpoznaniu ze względu na tabliczkę znamionową. Oznaczeń, naklejek pod żadnym pozorem nie należy niszczyć, usuwać. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowanie do handlu wag bez legalizacji jest zabronione.  Każda waga - platformowa czy inna - legalizowana (czyli po ocenie zgodności) musi posiadać tabliczkę znamionową z pełnym opisem urządzenia:

 • CE Certyfikat Europejski (oznaczenie zgodności z normami),

 • znak metrologiczny M (zielony znak M do 2016 r., szary od 2016 r.)  oraz rok produkcji wyrażony dwoma cyframi. 

 • numer jednostki notyfikowanej,

 •  hologramy.

Pozostałe oznaczenia legalizowanej wagi:

 • nazwa modelu wagi z numerem seryjnym w postaci symbolu,

 • klasa dokładności wagi w postaci cyfry rzymskiej otoczonej elipsą,

 • obciążenie maksymalne, minimalne, próba zważenia towaru cięższego niż dopuszczalny może spowodować uszkodzenie wagi,

 • wartość działki legalizacyjnej „e = …”,

 • granica zakresu tary,

 • plomby uniemożliwiające dostęp do zworki kalibracyjnej, podzespołów elektronicznych wagi. 

Producent jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności do każdej legalizowanej wagi.

Wagi z możliwością legalizacji

Większość wag KPZ posiada możliwość legalizacji. Są to między innymi:

 • wagi pomostowe,

 • wagi ze stali nierdzewnej,

 • wagi platformowe,

 • wagi magazynowe,

 • wagi stołowe,

 • wagi zliczające sztuki,

 • wagi hakowe,

 • wagi mobilne,

 • wagi kontrolne,

 • wagi podłogowe,

 • wagi techniczne.

Odnowienie legalizacji wagi

Zgodnie z ustawą "Prawo o miarach", prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych może być wykonywana przez organy administracji miar, w zakresie udzielonych uprawnień również przez upoważnione do tego podmioty. Waga do ponownej legalizacji musi zostać zgłoszona przed upływem ważności legalizacji wykonanej przez producenta. Użytkownicy wag, którzy zaniedbali obowiązek ich legalizacji mogą zostać ukarani mandatem.

Legalizowane wagi są wymagane nie tylko w obrocie handlowym przy sprzedaży bezpośredniej, ale także; w magazynie służące do przyjmowania towaru, w zakładzie produkcyjnym podczas paczkowania towaru. Ponadto: wagi legalizowane są wykorzystywane w medycynie, w ochronie zdrowia, środowiska, praw konsumenta, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wagi z legalizacją dostosowane do potrzeb klienta

Wszystkich klientów, którzy pragną złożyć zamówienie na wagi platformowe lub inne wagi legalizowane, zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy dla Państwa dostępni pod numerem telefonu +48 61 44 211 89, 61 44 26 590 lub pod e-mailem info@kpzwagi.pl. Zachęcamy także do składania zapytań ofertowych za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie. Każda waga z naszej oferty może zostać dowolnie dopasowana do indywidualnych potrzeb Państwa firmy - oferujemy rozwiązania odpowiadające potrzebom naszych klientów. Zachęcamy do zakupu legalizowanych wag wysokiej jakości w korzystnych  cenach.

 
 
 

Szybki kontakt

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza a nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w ciągu 24h.

Proszę podać adres email i wprowadzić treść zapytania.

Szybki kontakt!

TEL: +48 61 44 211 89

EMAIL: info@kpzwagi.pl